logo

Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse, vilkår og betingelser m.v.

Inden du bruger denne hjemmeside, bedes du venligst læse nedenstående oplysninger om Colgate-Palmolive A/S' ansvar og behandling af personoplysninger. Ved at besøge og bruge denne hjemmeside samtykker du endvidere i nedenstående vilkår og betingelser. Såfremt du ikke er enig, bedes du venligst undlade at bruge hjemmesiden.

Generelt

Denne hjemmeside kontrolleres og er udarbejdet af Colgate-Palmolive A/S i Danmark (links til eksterne hjemmesider undtaget). Hjemmesiden er udarbejdet til brug for personer i Danmark, og informationer vedrørende Colgate-Palmolive A/S' produkter og service m.v. gælder kun i Danmark. Personer i andre lande henvises til hjemmesiderne for de lokale virksomheder i Colgate-Palmolive koncernen. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og betingelser og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

Du må downloade og udprinte kopier af det materiale, som fremkommer på hjemmesiden. Dette må dog kun ske til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug og under forudsætning af, at du gentager alle relevante meddelelser om ophavsret og andre rettigheder på denne hjemmeside.

Ophavs- og varemærkerettigheder m.v.

Du bør antage, at alt hvad du ser eller læser på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder, medmindre andet er angivet, og at det kun må bruges i henhold til disse vilkår og betingelser. Colgate-Palmolive A/S giver ingen garantier for, at din eventuelle brug af materiale gengivet på hjemmesiden ikke vil krænke rettigheder tilhørende Colgate-Palmolive eller tredjemand, som ikke er en del af Colgate-Palmolive koncernen. Billeder, tekst, lyd, software og andet materiale på hjemmesiden enten tilhører eller er brugt med tilladelse specifikt til Colgate-Palmolive A/S. Det er forbudt at bruge det nævnte materiale, medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, at sådan brug er lovlig. Enhver uautoriseret brug af materialet kan være i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.

Alle varemærker og logoer m.v., der er gengivet på denne hjemmeside, enten tilhører eller er brugt med tilladelse specifikt til Colgate-Palmolive A/S. Brug af disse varemærker eller logoer m.v. er strengt forbudt, medmindre det sker efter skriftlig tilladelse fra Colgate-Palmolive A/S eller den tredjemand, som det pågældende varemærke eller logo m.v. måtte tilhøre.

Indhold på hjemmesiden

Informationer på denne hjemmeside er alene tænkt som generel forbrugerinformation og stilles til rådighed uden nogen form for garanti eller ansvar. Colgate-Palmolive A/S tilstræber, at indholdet på hjemmesiden er så præcist og opdateret som muligt, men der gives ingen garantier for, at indholdet er uden fejl eller udeladelser. Endvidere forbeholder Colgate-Palmolive A/S sig ret til på ethvert tidspunkt at slette, ændre eller tilføje i indholdet på hjemmesiden.

De på hjemmesiden gengivne oplysninger kan på ingen måde anvendes som erstatning for lægelig eller anden sundhedsfaglig rådgivning og/eller behandling, og oplysningerne kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for diagnose eller behandling.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar. Hverken Colgate-Palmolive A/S eller dermed forbundne selskaber er ansvarlige for nogen form for direkte, indirekte, hændelige eller forbundne skader opstået i forbindelse med din adgang til og/eller brug af indhold fra denne hjemmeside.

E-mails

Enhver form for oplysninger eller materiale, som du måtte sende til denne hjemmeside via e-mail eller på anden vis, vil blive behandlet på ikke-fortrolig basis. Colgate-Palmolive A/S forbeholder sig ret til frit at bruge sådanne oplysninger til enhver form for formål uden betaling. Derudover forbeholder Colgate-Palmolive A/S sig ret til frit at bruge enhver form for idéer, koncepter, know-how eller teknikker, der måtte være indeholdt i sådanne oplysninger til enhver form for formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter uden betaling herfor.

Links

Forskellige steder på denne hjemmeside kan du finde links til andre hjemmesider, der ikke er under Colgate-Palmolive A/S's kontrol, men som kan være relevante i forhold til specifikke emner på vores hjemmeside. Disse links er alene tænkt som en service for brugerne af hjemmesiden. Det forhold, at vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider er ikke ensbetydende med, at Colgate-Palmolive A/S godkender, bekræfter eller anbefaler disse hjemmesider eller deres indhold. Hverken Colgate-Palmolive A/S eller dermed forbundne selskaber er ansvarlige for indholdet af sådanne eksterne hjemmesider og/eller nogen form for skader opstået i forbindelse med din adgang til og/eller brug af indholdet fra disse hjemmesider.

Personoplysninger

Denne hjemmeside respekterer de besøgendes ret til anonymitet. Colgate-Palmolive A/S indsamler ikke personlige oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, medmindre den besøgende frivilligt har givet os oplysningerne. For eksempel indsamler Colgate-Palmolive A/S oplysninger, herunder til tider af personlig karakter, om besøgende på vores hjemmeside, f.eks. navn, virksomhed, adresse, e-mail adresse og type af forespørgsel, i forbindelse med besvarelse af spørgsmål og kommentarer, udsendelse af nyhedsbreve eller med henblik på at kontakte vindere af konkurrencer m.v. Sådanne oplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med de gældende regler om behandling af personoplysninger m.v., og de vil ikke uden dit samtykke blive brugt til andre formål end besvarelse af de besøgenes henvendelser eller blive videregivet til virksomheder uden for Colgate-Palmolive koncernen.

Som mange andre hjemmesider bruger denne hjemmeside såkaldt "cookie-teknologi", hvorved vores server registrerer bestemte oplysninger om de besøgendes profil og brug af vores hjemmeside. Colgate-Palmolive A/S indsamler ikke i den forbindelse personlige oplysninger om besøgende og deres brug af hjemmesiden. De registrerede oplysninger anvendes alene til det formål at forbedre vores hjemmeside til fordel for brugerne.
Du har ret til at bede os om de oplysninger, vi har om dig, og til at få enhver fejl rettet eller få oplysninger om dig slettet. Hvis du ønsker det, eller hvis du har andre forespørgsler, bedes du kontakte ved at skrive til Colgate-Palmolive A/S, Parallelvej 16, 2800 Kgs Lyngby, Att.: Forbrugerservice eller via e-mail til cpdk@colpal.com

Børn og unge

Colgate-Palmolive A/S anerkender behovet for særlig påpasselighed i relation til markedsføring over for børn og unge, herunder interaktiv markedsføring på Internettet. Det er vores hensigt at efterleve de gældende regler om markedsføring over for børn og unge, herunder Det Internationale Handelskammers kodeks for god reklamepraksis, og forældre opfordres til at deltage i og/eller overvære deres børns aktiviteter på hjemmesiden.
 
Hjemmesiden drives af:
Colgate-Palmolive A/S
Parallelvej 16
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 43 20 92 00
e-mail: cpdk@colpal.com